PER UNA CULTURA I OCI EDUCATIU COHESIONAT, SALUDABLE I SOSTENIBLE.
AVECOE AMB ELS ODS

L’Associació Valenciana d’Empreses Culturals i d’Oci Educatiu (AVECOE) convoca les Jornades Professionals “PER UNA CULTURA I OCI EDUCATIU COHESIONAT, SALUDABLE I SOSTENIBLE. AVECOE amb els ODS”, un projecte dut a terme amb el suport de la Generalitat Valenciana, a través de la Vicepresidència Segona i Conselleria de Serveis Socials, Igualtat i Habitatge.

Les jornades “AVECOE amb els ODS” són el resultat d’un pla d’accions per a la promoció dels Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) de l’Agenda 2030. Accions a desenvolupar entre les i els professionals del sector de les empreses culturals i d’oci educatiu valencianes, amb sessions formatives i de capacitació, eines pràctiques i enfocaments participatius, així com accions de sensibilització, comunicació i difusió. Tot per ajudar al procés que permeta a les empreses valencianes adoptar decisions que les duguen a implementar activitats professionals relacionades amb els ODS.

Amb el projecte “PER UNA CULTURA I OCI EDUCATIU COHESIONAT, SALUDABLE I SOSTENIBLE”, l’AVECOE desitja reforçar el relat vinculant i millorar la capacitació dels i les professionals. L’objectiu és que totes i tots siguem més conscients de la importància de l’Agenda 2030 com a guardiana de l’estat de dret, i alineem les nostres propostes d’activitats dins les línies marcades pels ODS i els seus objectius connexes.

Aquestes Jornades Professionals poden tindre un efecte en cadena. Per les característiques del sector cultural i d’oci educatiu, els/les professionals de les empreses resulten un instrument essencial per a difondre els valors de l’Agenda 2030, no només en la seua gestió interna; sobretot entre els seus públics, receptors naturals de les seues activitats. A més, l’acció del sector impregnat de la filosofia dels ODS, representa un esperó per als tècnics de les administracions municipals, comarcals i supracomarcals, amb els quals el sector que agrupa l’AVECOE treballa de forma habitual. El seu exemple també pot inspirar a professionals d’altres associacions properes en objectius.

Les actuacions del projecte s’agrupen en tres eixos:

 • JORNADES PROFESSIONALS. Sessions formatives i de treball. Marc teòric i pràctic per al disseny i producció de propostes culturals i d’oci educatiu alineades amb els ODS.
 • MOSTRA DE PROJECTES DE BONES PRÀCTIQUES. Realització d’una mostra de projectes desenvolupats que puguen resultar un exemple de bones pràctiques en relació amb els ODS treballats en el sector.
 • CAMPANYA DE COMUNICACIÓ I DIFUSIÓ. Realització d’una àmplia campanya informativa sobre els ODS i per a la promoció de les jornades. Cobertura informativa i difusió específica de les propostes resultants treballades i amb els exemples de bones pràctiques.

 

Els ODS que centren aquesta activitat són referència obligada d’importància estratègica i enfocament territorial. La  intenció primordial de l’AVECOE és abordar el desenvolupament sostenible en les seues dimensions social, econòmica i mediambiental, unides totes per la dimensió cultural de la qual gaudim totes les persones.

El Pla d’accions que proposa l’AVECOE pretén generar la reflexió i potenciar les connexions. Ser un espai de diàleg i reflexió en procés, en el qual s’uneixen forces per construir entre tots el futur, que és ara. L’AVECOE pretén aconseguir que les persones s’involucren i promoure decisions polítiques d’innovació, aprenentatge i oportunitat en el context valencià, de tal manera que la implementació dels ODS siga la ruta a seguir més adequada, i siga capaç de generar valor per a la construcció col·lectiva de coneixement.

JORNADES PROFESSIONALS

S’han programat quatre jornades formatives, teòriques i pràctiques, sobre diferents eixos temàtics seleccionats i relacionats amb els ODS.

Cadascuna de les jornades constarà de diferents sessions impartides per experts/es en cada tema a tractar, que facilitaran un marc teòric sobre els ODS a treballar i, el més important: la seua possible aplicació als projectes del sector. El programa combina ponències, taules de debat i propostes que ajuden a traslladar la teoria a la pràctica.

Es lliurarà als participants documentació sobre els temes tractats.

Les Jornades van dirigides especialment a professionals del sector cultural i d’oci educatiu que treballen en empreses del sector, en l’administració o en altres entitats. També  estan obertes a professionals en situació de recerca de treball, a estudiants, professorat o a persones interessades en els temes a tractar.

La participació en les jornades serà gratuïta, es farà de forma presencial i amb inscripció prèvia. 

Els participants podran inscriure’s en totes les sessions o únicament en aquelles que els resulten de més interés.

La participació en les jornades tindrà un reconeixement en forma de certificat.

 • Igualtat, Diversitat, Inclusió i Accessibilitat

27 de març de 2024. CCC Octubre. València

 • Salut i Benestar

9 d’abril 2024, Cambra de Comerç. Castelló

 • Per un Medi Ambient econòmic i social

7 de maig 2024. València

 • Drets humans i Participació

28 de maig 2024. CMR Peset. València


PROGRAMA JORNADES

Igualtat, Diversitat, Inclusió i Accessibilitat


ODS 4: Educació de qualitat
ODS 5: Igualtat de gènere
ODS 10: Reducció de les desigualtats

La igualtat no sols és un dret humà fonamental, sinó que és un dels fonaments essencials per a construir un món pacífic, pròsper i sostenible, que va acompanyat de l’educació de qualitat. Aquesta jornada vol aportar coneixement i recursos als professionals que treballen en el sector cultural i d’oci educatiu, perquè puguen desenvolupar millor les accions en favor de la igualtat, la inclusió i l’accessibilitat, especialment per a empoderar als col·lectius vulnerables. El fet de garantir que ningú es queda darrere forma part integral de la consecució dels ODS.

IGUALTAT ENTRE GÈNERES: En el camí per a aconseguir la igualtat entre els gèneres, és important desenvolupar plans d’igualtat en les empreses i entitats del sector cultural i d’oci educatiu. Planificar eixos d’intervenció i línies de treball resulta imprescindible per a impulsar la igualtat real, tant en el funcionament intern de les organitzacions com en les activitats que impulsen.

INCLUSIÓ, DIVERSITAT I ACCESSIBILITAT: Garantir una formació en la sensibilització especial que requereix una educació inclusiva i d’accessibilitat. Treballar per a assegurar l’accés igualitari a la cultura i l’oci educatiu, especialment per a les persones més vulnerables, incloses les persones amb discapacitat, les dones i la infància en situacions de vulnerabilitat.

 

PROGRAMA


10.00 h. Presentació de les Jornades. Presentació de l’AVECOE.

10.30 – 14.00 h. Ponència  i propostes pràctiques:

“Polítiques d’igualtat en les empreses culturals i d’oci educatiu”.

Noelia Valero Doménech.  Coordinadora de projectes en la “Asociación Ítaca-ASC”

Intervenció destinada a explicar als i les professionals de les empreses del sector què és un Pla d’Igualtat i la seua aplicació pràctica a l’empresa i a les activitats que promou l’empresa. Posada en marxa. Estructura. Aplicació. Objectiu. Diagnòstic. Disseny. Registre. Implantació. Seguiment. Orientacions teòriques, eines i models.

També es farà una contextualització teòrica de les polítiques d’igualtat entre els gèneres,  la  Llei de paritat i la perspectiva interseccional com a ferramenta d’anàlisis.

Durant la sessió s’intercalaran exercicis pràctics entre els continguts teòrics, per a garantir la comprensió dels conceptes i conéixer la seua aplicació en l’empresa.

16.00 h. Taula redona:

“Inclusió, Diversitat, Accessibilitat. En la igualtat està la diferència”

Participants:

 • Modera: Lluís Noguerol. Empresa CULTURAMA
 • Luis Vañó Gisbert, president de CERMI CV
 • Raquel Gil Pérez, representant de COCEMFE CV
 • Maria Fernanda Chocomeli Fernández. Llicenciada en Ciències de l’Educació. Orientadora Educativa i Professional.

 

Temes a tractar:

 • Delimitar els conceptes d’inclusió, de diversitat i d’accessibilitat per a les empreses culturals i d’oci educatiu.
 • Conèixer les característiques dels diferents col·lectius i les seues necessitats específiques.
 • Educació per a la inclusió com una via per a transmetre valors solidaris des de la diversitat.
 • Trencament de les visions estereotipades sobre les persones i els col·lectius.

 

17.45 h. Ponència amb propostes practiques d’aplicació a les empreses i activitats:

“Educació inclusiva i accessibilitat”

María Fernanda Chocomeli Fernández. Llicenciada en Ciències de l’Educació. Orientadora Educativa i Professional.

 • Objectiu: dotar als professionals d’instruments i recursos per a aplicar els ODS al disseny, programació, i realització de les activitats que promouen
 • Com traslladar els conceptes d’inclusió, diversitat i accessibilitat dins l’empresa i en la seua aplicació en activitats promogudes dins del sector cultural i d’oci educatiu.

Salut i Benestar


ODS 3: Salut i Benestar


L’ODS 3 tracta de garantir una vida saludable i promoure el benestar per a tots i totes en totes les edats.

Quina diferència n’hi ha entre la salut i el benestar? Mentre la salut es referix al cos i a l’absència de malalties, el benestar se centra en la qualitat de vida en la seua totalitat. Entren en joc aspectes com la satisfacció en el treball, les relacions interpersonals, l’autoestima, sentir-se realitzat/ada… També la relació amb la natura, una alimentació adequada i l’activitat esportiva.

Si la salut millora la qualitat de vida de les persones, la salut al desenvolupament sostenible repercutix favorablement en la participació activa de la comunitat en activitats vinculades a orientar, precisament un estil de desenvolupament sostenible possible.

Per a aconseguir un part de l’ODS 3 és necessari també millorar l’alimentació així com fomentar estils de vida saludables, en especial l’envelliment actiu per a mantindre la gent sana en la vellesa. Una tasca de prevenció. La salut i el benestar provoquen una dràstica millora en la qualitat general de vida d’una persona. Entenent la salut com un estat complet de benestar físic, mental i social, este ODS es relaciona també amb la necessitat de reduir la contaminació ambiental a escala global.

Aquesta sessió es fonamenta en visualitzar els elements clau que projecten la complexitat i la transversalitat de la salut i el benestar amb el tractament de dos eixos principals:

 —ALIMENTACIÓ SALUDABLE. Com treballar temes relacionats amb l’alimentació considerada Saludable, Segura, Satisfactòria, Sostenible, Solidària i Social. Una manera de protegir la nostra salut i la del nostre entorn, prenent decisions ben informades.

—ESPORT, SALUT I VIDA ACTIVA. Conscienciar a la nostra comunitat sobre la importància de la bona salut i d’un estil de vida saludable (esport, socialització, contacte amb la natura…). Donar a conéixer el dret de totes les persones a accedir a uns serveis de salut de qualitat. Una actuació que es pot fer a través de centres educatius, campaments i albergs, centres de majors, escoles esportives, tallers educatius, clubs, equips i organitzacions per a promoure una millor salut per a tots, especialment per als més vulnerables, com les dones, la infància i els majors o les persones amb discapacitat.  Per a desenvolupar aquestes tasques, calen professionals amb formació sobre les experiències innovadores i terapèutiques.

 

PROGRAMA

10.00 h. Presentació de les Jornades. Presentació de l’AVECOE.

10.30 – 14.00 h. Ponència  i sessió pràctica:

“Alimentació saludable i projecte educatiu en l’espai de migdia”.

 Gemma Salvador Castell.  Dietista –Nutricionista.

Coordinadora de programes d’alimentació saludable i sostenible

Subdirecció general de Promoció de la Salut. Agència de Salut Pública de Catalunya.

Oriol Carbonell.  Gerent de 7 i TRIA https://www.7itria.cat/

Directiu de FUNDESPLAI https://fundesplai.org/ 

 • Què s’entén per alimentació saludable i sostenible.
 • Com transformem amb èxit els menús seguint criteris nutricionals i de sostenibilitat.
 • Superar les Barreres i les Reticències per a estendre l’alimentació saludable i sostenible als menjadors escolars:
 • Com ho treballem amb els infants, les seues famílies i la resta d’agents implicats?
 • Com incorporem els criteris de compra que prioritzen l’alimentació local, de temporada, sostenible i a un preu just?
 • El malbaratament, estratègies per a la seua reducció.
 • Possibilitats d’intervenció educativa en el temps lleure dels infants i joves.
 • Formes de treballar la qualitat, l’eficiència, la innovació, la sostenibilitat, la diversitat i pluralitat, el compromís i la responsabilitat i l’honestedat.
 • Superar el desconeixement i la visió parcial del treball de les empreses, entitats i de la societat en general.

Durant la ponència s’intercalaran exercicis pràctics entre els continguts teòrics, per a garantir la comprensió dels conceptes i conèixer la seua aplicació en l’empresa.

16.00 h. Ponència amb propostes pràctiques d’aplicació:

“L’activitat física i la socialització. Els beneficis dels estils de vida actius i col·lectius per a la salut comunitària”.

Xiroi Pastor.  Professor d’educació física

 • Conscienciar a la nostra comunitat sobre la importància del model educatiu salutogènic. Maneres de fer-ho.
 • L’activitat física com a instrument per a la socialització i motor de canvi. Experiències: Projecte EVA i metodologies participatives per determinar els actius de salut.
 • Anàlisi d’un cas pràctic: Projecte Educatiu STRAVA.
 • Aprenentatges Servei derivats del projecte STRAVA.
 • Idees d’experiències reals per a la pràctica empresarial.
 • Teixint xarxa comunitària de salut.

17.30 h.Ponència amb propostes pràctiques d’aplicació.

“La promoció del benestar psicològic a la natura: l’experiència terapèutica”.

Alexander Rose.  Empresa TERAPIA AVENTURA  https://terapiaaventura.es/

 • Tipus de salut: benestar físic, mental, emocional i social.
 • La promoció del benestar psicològic als equips i persones usuàries: un nou repte postpandèmia.
 • Ecopsicologia i la relació de les persones amb el medi ambient.
 • Teràpia basada en la natura: el valor de la natura pel foment del benestar i teràpia.
 • La metodologia experiencial, experiències innovadores.

Per un medi ambient econòmic i social

INFORMACIÓ INSCRIPCIONS

La participació en les Jornades “AVECOE amb els ODS” serà gratuïta, es farà de forma presencial i amb inscripció prèvia.

 

Els participants podran inscriure’s en totes les sessions o únicament en aquelles que els resulten de més interés.

La participació en les jornades tindrà un reconeixement en forma de certificat.

Organitza:

Amb el suport de:

Esta Publicació ha sigut realitzada amb el suport financer de la Generalitat Valenciana. El contingut d’esta publicació és responsabilitat exclusiva d’AVECOE i no reflectix necessàriament l’opinió de la Generalitat Valenciana.