Associació Valenciana d'Empreses Culturals i d'Oci Educatiu

Àrees d'actuació del sector

AVECOE engloba diverses àrees d’actuació dins del territori valencià

Cultura

Cultura

Disseny i gestió de projectes culturals personalitzats en funció de necessitats

Educació

Educació

Serveis dirigits a centres i entitats relacionades amb l’educació, activitats extraescolars i propostes educatives

Projectes socials

Projectes socials

Intervenció i promoció en col·lectius menys afavorits per a potenciar la igualtat

Fires i trobades

Fires i trobades

Disseny, organització i gestió de fires, congressos, jornades i trobades

Projectes singulars

Projectes singulars

Disseny, organització, gestió i producció de projectes singulars segons necessitats

Educació ambiental

Educació ambiental

Disseny, organització, gestió i producció de projectes singulars segons necessitats

Majors

Majors

Intervenció i promoció d’activitats formatives, lúdiques i de promoció de la salut física i mental

Museus

Museus

Projectes de dinamització de museus, activitats educatives i visites per a potenciar la seua connexió amb la societat

Formació

Formació

Propostes per a una formació permanent, personalitzada i participativa

Oci educatiu​

Oci educatiu​

Activitats i serveis com a alternatives d'oci i temps lliure. Instruments d'inclusió, igualtat, participació i creixement personal i comunitari

Manifestacions artístiques

Manifestacions artístiques

Organització i programació d’exposicions, audiovisuals i espectacles musicals o d’arts escèniques

Turisme de natura

Turisme de natura

Dinamització de projectes turístics relacionats amb la natura

Lectura

Lectura

Propostes i accions destinades al foment de la lectura i l'animació lectora

Joventut

Joventut

Accions de promoció cultural, participació, models de vida saludable, valors cívics i d’integració social dels joves

Escoles esportives

Escoles esportives

Programes de promoció de l'esport en el temps lliure, on prioritzar la companyonia i la sociabilització

Animació comunitària

Animació comunitària

Accions socioeducatives de sensibilització, dinamització i participació de la comunitat per a la seua transformació

Associacionisme

Associacionisme

Projectes i serveis de suport al sector associatiu

Sostenibilitat ODS

Sostenibilitat ODS

Disseny i gestió de propostes per treballar els Objectius de Desenvolupament Sostenible

Festes

Festes

Serveis d'animació per a festes, esdeveniments i celebracions especials, per a ensenyar, educar i fer gaudir al mateix temps

Albergs i campaments

Albergs i campaments

Disseny i gestió d’activitats educatives i d’oci per a estades en campaments, albergs o aules de natura

Turisme cultural

Turisme cultural

Dinamització de projectes turístics relacionats amb els aspectes culturals i patrimonials dels territoris

Escoles vacacionals

Escoles vacacionals

Propostes de contingut lúdic, participatiu i d’aprenentatge col·lectiu i social

Patrimoni cultural

Patrimoni cultural

Accions de recopilació, recuperació, restauració i difusió del patrimoni cultural

Igualtat

Igualtat

Propostes que impulsen la igualtat i la plena inclusió