Associació Valenciana d'Empreses Culturals i d'Oci Educatiu

Línies de treball d'AVECOE​

Formació

Formació

Promoure un nivell elevat de formació dels treballadors del sector, amb actualització permanent de coneixements, millora continuada d’aptituds i incorporació habitual d’innovacions tècniques i metodològiques.

Atenció als associats

Atenció als associats

Oferir eines i recursos als associats per tal de millorar els serveis que presten als seus clients, amb voluntat de cobrir plenament les seues necessitats i demandes.

Relacions institucionals

Relacions institucionals

Coordinar-se amb institucions i entitats autonòmiques i nacionals ens permet estar al dia de les legislacions, protocols i normatives que afecten el sector. Al mateix temps que aportar els nostres coneixements per a millorar la redacció d’aquests documents legislatius.

Qualitat

Qualitat

Treballar per la implantació de serveis de qualitat que faciliten la confiança i seguretat dels nostres clients

Contractació i acords amb proveïdors

Contractació i acords amb proveïdors

Uns dels nostres objectius és establir contractacions i acords amb empreses que puguen oferir productes interessants, de qualitat i amb preus competitius per a les empreses del sector.

Convenis amb institucions i entitats

Convenis amb institucions i entitats

Per impulsar accions i activitats importants per al desenvolupament i la professionalització del sector, es signaran convenis i acords de col·laboració amb institucions i entitats.