Associació Valenciana d'Empreses Culturals i d'Oci Educatiu

Conveni

Conveni col·leciu del sector de l’oci educatiu i l’animació sociocultural

AVECOE paticipa, juntament amb la FOESC (Federación Ocio Educativo y Animación Sociocultural), en la negociació del conveni col·lectiu nacional del sector, el Convenio colectivo del sector Ocio Educativo y Animación Sociocultural. En aquest moment està vigent el conveni de 2021, publicat el 22 març de 2021 en el BOE.

Descarrega el conveni col·lectiu