Associació Valenciana d'Empreses Culturals i d'Oci Educatiu

Conveni

Conveni col·leciu del sector de l’oci educatiu i l’animació sociocultural

AVECOE participa, juntament amb la FOESC (Federación Estatal de Organizaciones Empresariales de Ocio Educativo y Sociocultural), en la negociació del conveni col·lectiu estatal del sector, el Convenio colectivo del sector Ocio Educativo y Animación Sociocultural. En aquest moment està vigent el conveni de 2021, publicat el 22 març de 2021 en el BOE. 

El 22 de febrer de 2024 s’ha constituït la comissió negociadora del IV Conveni Col·lectiu Marc Estatal d’Oci Educatiu i Animació Sociocultural.

Descarrega el conveni col·lectiu