Associació Valenciana d'Empreses Culturals i d'Oci Educatiu

Associar-se

Qui pot associar-se?

Poden ser membres de l’associació totes aquelles persones físiques o jurídiques que exerceixen legalment, de forma regular i amb fórmula empresarial dins territori de la Comunitat Valenciana, projectes i activitats culturals, de desenvolupament comunitari, accions socioculturals, projectes educatius, d’educació en el temps lliure, d’oci, d’ensenyament no formal i d’esport educatiu així com la gestió de cases de colònies i albergs de temps lliure.

Serveis i activitats

Els socis tenen accés a:

 • Participar en les activitats de l’associació
 • Informació actualitzada al voltant de la professió i del sector
 • Cursos de formació específica
 • Assessorament sobre temes d’interés professional (segons convenis)
 • Activitats relacionades amb la professió i el sector
 • Bonificacions en les matrícules d’accés a cursos formatius
 • Bancs de dades, documentació i bibliografia sobre el sector
 • Publicacions específiques
 • Descomptes i avantatges en establiments concertats (segons Convenis)

Procediment d’inscripció

Els interessats podran sol·licitar la inscripció aportant la següent documentació:

Podeu enviar tota aquesta documentació per correu electrònic a: info.avecoe@gmail.com. La Comissió Executiva de l’AVECOE estudiarà cada petició i resoldrà les admissions.

Convenis amb empreses

CONVENI AMB L’EMPRESA ARÇ COOPERATIVA (corredoria d’assegurances):

Beneficis per als socis de l’AVECOE:

 • Oferta de serveis i productes asseguradors per a les entitats associades a l’AVECOE basada en criteris d’especialització, finança ètica i negociació col·lectiva.
 • Consultoria de programes d’assegurances: Diagnosi i optimització de programes d’assegurança per a renovacions de manera gratuïta (*).
 • Gestió de programes i pòlisses d’assegurança: Amb criteris d’assegurança ètica i de negociació col·lectiva, amb l’objecte de reduir-ne els costos.

Objectius del CONVENI amb Arç Cooperativa:

—Mantenir i millorar l’oferta d’assegurances adreçada al conjunt d’entitats federades, tot reforçant el desenvolupament de l’assegurança ètica i solidària i el mercat social.

—Desenvolupar una oferta de serveis i productes asseguradors per a les entitats associades a l’AVECOE basada en criteris d’especialització, finança ètica i negociació col·lectiva.

—Vetllar per la qualitat del servei.

—Col·laborar en accions de formació relacionades amb l’assegurança ètica.

—Gestionar patrocinis addicionals.

 
(*) Els serveis s’oferiran de manera gratuïta llevat d’aquells informes d’ús extern i amb caràcter vinculant relacionats amb programes de finançament i procediments judicials o administratius (due diligence).