Associació Valenciana d'Empreses Culturals i d'Oci Educatiu

Butlletins

informatius

Els continguts d’aquesta secció són d’accés exclusiu per als nostres associats i per a entrar es necessita disposar de la clau d’associat

EL DESAFIAMENT DE L’EDUCACIÓ NO FORMAL: L’EXCEL·LÈNCIA I LES NECESSITATS I MILLORES

  • La tasca de les empreses de l’AVECOE són un complement educatiu extraordinari
  • Un dels reptes actuals de les polítiques culturals és enfortir la participació i la inclusió
  • És un objectiu fundacional de l’AVECOE reforçar l’activitat associativa, que generarà un sector més cohesionat, reconegut i format per a aconseguir un millor resultat de la seua activitat i l’avanç en la situació laboral dels seus treballadors

LA PROFESSIONALITZACIÓ I L’APRENENTATGE PERMANENT EN EL CAMP DE L’OCI EDUCATIU I L’ANIMACIÓ SOCIOCULTURAL

Perspectives de futur del sector professional valencià que lidera l’AVECOE

L’AVECOE defensa la necessitat social d’una formació contínua com a mesura a pal·liar les desigualtats socials

PER UNA CULTURA I OCI EDUCATIU COHESIONAT, SALUDABLE I SOSTENIBLE

L’AVECOE treballa en incrementar la incidència valenciana dels Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) de l’Agenda 2030

L’Associació Valenciana d’Empreses Culturals i d’Oci Educatiu (AVECOE) porta endavant el projecte “PER UNA CULTURA I OCI EDUCATIU COHESIONAT, SALUDABLE I SOSTENIBLE”.

RESPONSABILITAT SOCIAL CORPORATIVA EN EL SECTOR CULTURAL I D’OCI EDUCATIU. UNA RUTA A SEGUIR

RSE: QUÈ ÉS?

La Responsabilitat Social Empresarial (RSE) és el compromís que defineix i dissenya una empresa de qualsevol mena per a aportar solucions, ajudes i suports a la societat i al seu entorn.

Cultura de la convivència en el sector de l’educació no formal

Propostes de l’AVECOE per a la prevenció i l’actuació davant la violència entre iguals en l’àmbit escolar i en la infància des de les empreses del sector de l’educació no formal

En defensa de l’educació no formal
La violència escolar és un fenomen social en evolució.

AVECOE exigeix a la Generalitat i Administracions Locals l’equiparació amb altres sectors i mantenir la facturació dels serveis suspesos per a evitar els ERTO

PROPOSTES D’AVECOE A LES ADMINISTRACIONS PER A LLUITAR CONTRA ELS EFECTES ECONÒMICS PRODUÏTS DE LA PANDÈMIA GENERADA PEL CORONAVIRUS COVID-19