Associació Valenciana d'Empreses Culturals i d'Oci Educatiu

FOESC

Federación Estatal de Organizaciones Empresariales de Ocio Educativo y Sociocultural

L’AVECOE està associada a FOESC,  una organització d’àmbit estatal que respon als principis democràtics en la seua organització i el seu funcionament, garantint l’autonomia de les persones físiques i jurídiques que la constitueixen.

Àmbit

L’àmbit funcional de la FOESC inclou:

  • Activitats d’educació en l’oci, activitats d’educació no formal, de guàrdia i custòdia en període de transport escolar, activitats educatives en el menjador escolar, de pati i extraescolars, reforç escolar, campaments urbans, etc..
  • Animació sociocultural, organització i gestió de serveis socioculturals i educatius —tant d’equipaments com de programes socioculturals, com els dirigits a centres cívics i culturals, biblioteques, sales de lectura, equipaments juvenils, ludoteques, museus, setmanes culturals, exposicions, tallers sociocomunitaris— i, en general, qualsevol tipus de gestió d’equipaments, programes i esdeveniments d’acció sociocomunitària i cultural d’educació en el temps lliure, etc.
  • Cases de colònies i albergs infantils i juvenils, campaments, activitats i programes d’educació mediambiental i altres equipaments i activitats assimilables als anteriors