Associació Valenciana d'Empreses Culturals i d'Oci Educatiu

26 de març de 2020

Butlletí Informatiu

AVECOE exigeix a la Generalitat i Administracions Locals l'equiparació amb altres sectors i mantenir la facturació dels serveis suspesos per a evitar els ERTO

L’Associació Valenciana d’Empreses Culturals i Oci Educatiu (AVECOE) ha sol·licitat a la Generalitat Valenciana i Administracions locals, l’equiparació amb altres serveis públics com els menjadors escolars que durant la crisi provocada pel Covid-19 no han deixat de cobrar els seus serveis malgrat no prestar-los per a evitar que les empreses hagen de recórrer a l’activació d’un ERTO. En aquesta línia, AVECOE proposa que les administracions mantinguen la facturació dels serveis suspesos per a protegir als més de 20.000 treballadors i treballadores del sector.

L’oci educatiu i cultural en la Comunitat Valenciana acull a treballadors i treballadores en àmbits tant dispars com educadors/as de menjadors escolars, monitors/as d’activitats extraescolars, informadors juvenils, assessors culturals, serveis socials, educadors/as de museus o monitors/as de colònies, albergs i granges escoles. Tots ells i elles observen amb incertesa el seu futur més immediat a causa de la falta de concreció en les mesures adoptades per les diferents administracions. La falta d’un criteri comú en les respostes sobre els serveis que es duen a terme motiva a les empreses a haver de plantejar solucions més dràstiques que afavorisquen, en la mesura que siga possible, tant a les mateixes empreses com a empleats i empleades.

El fet que el sector sociocultural tinga unes característiques especials i vinga motivat, en la seua major part, per un objectiu educatiu i social fa que els responsables de les empreses estiguen valorant alternatives als Expedients de Regulació Temporal d’Ocupació (ERTO). En aquest sentit, s’estan buscant recursos que afavorisquen el manteniment dels llocs laborals i el menor impacte possible en els i les treballadores, principalment gent jove en lluita per un empoderament social i una emancipació econòmica.

AVECOE vol posar de manifest que les mesures adoptades tant pel govern central, com per l’autonòmic i algunes decisions d’administracions locals no segueixen un criteri únic. Per això s’exigeix una equiparació amb altres decisions preses per a salvaguardar la continuïtat d’empreses com per exemple les que gestionen els menjadors escolars. La no equiparació en aquest sentit provocarà un greuge comparatiu entre treballadors i treballadores de serveis anàlegs, amb les mateixes funcions i contractats en una mateixa categoria d’un mateix Conveni Col·lectiu. Es donaran casos de treballadors i treballadores en aquestes mateixes situacions en els quals uns podran mantenir els seus sous i altres/as per contra acabaran formant part dels ERTOS de les seues empreses.

Mantenir la facturació dels serveis suspesos per a protegir als treballadors del sector

Solucions: Taula de treball i mantenir la facturació

Mantenir la facturació dels serveis suspesos temporalment

Davant la situació de suspensió de molts dels serveis per la impossibilitat en cas que es duga a terme, AVECOE proposa mantenir la facturació dels serveis suspesos temporalment, ja que aquests no suposen per a les administracions un increment de les seues partides pressupostàries, ja que són reserves de crèdit aprovades i incloses en els seus pressupostos anuals. Per contra, la possible indemnització futura, com marca l'article 34 del Reial decret 8/2020, pot implicar major cost en gestions, audiències i fins i tot possibles litigis. La no suspensió de la facturació d'aquestes licitacions afavoriria el manteniment dels llocs laborals sense necessitat d'incloure a aquests treballadors i treballadores en un possible ERTO.

Creació d'una taula de treball

A més, es proposa la creació d'una taula de treball comú de coordinació durant el moment de la crisi provocada per la pandèmia del Coronavirus, en la qual, al costat dels sindicats majoritaris, es puga treballar en benefici d'un sector tan necessari en la societat i protegir als seus milers de treballadors i treballadores. Per tot això, AVECOE insta a les administracions a treballar conjuntament per un sector que sempre ha dotat a les administracions de serveis professionals i de qualitat malgrat patir retards en els pagaments i dificultats per la burocràcia incessant. Les empreses de la cultura i oci educatiu sempre han prioritzat el benestar, la cultura i l'educació dels usuaris i usuàries. D'aquesta forma, AVECOE s'ofereix per a treballar amb les administracions per un bon futur però sobretot per mantindre un present que es presenta carregat d'obstacles i incertesa.