Associació Valenciana d'Empreses Culturals i d'Oci Educatiu

FEETS GESTIÓ DE PROJECTES SL

[Fitxa del projecte]

ALFABETITZACIÓ DIGITAL
Taller Alfabetització Digital es presenta com una proposta introductòria que ens permet familiaritzar-nos amb l’univers d’Internet i aprendre una miqueta més sobre la terminologia bàsica de tot el que embolica a la xarxa de xarxes. Aquesta proposta facilita l’aprenentatge dels llenguatges digitals a les persones adultes que tenen dificultats d’accés a les noves tecnologies, disminuint les desigualtats i contribuint a desenvolupar el coneixement personal que permet crear ciutadans crítics, i sempre és saludable per al cervell estudiar nous llenguatges.

Any d’inici del projecte/proposta:

2024

Any de finalització del projecte/proposta:

Obert

 Lloc de realització:

Poblacions de la Comunitat Valenciana

Es realitza amb suport institucional?

Ajuntaments

Es realitza amb suport privat?

Persones, Entitats

Es realitza amb la col·laboració d’altres entitats?

Associacions

 Destinataris del projecte:

Persones adultes de la Comunitat Valenciana

Destinataris específics del projecte:

Persones adultes amb dificultats d’accés a les noves tecnologies

Més informació dels destinataris

S’ha fet avaluació del projecte?

Qualitativament, Quantitativament

Amb quin ODS es relaciona el projecte principalment?

4. Educació de qualitat- 10 Reducció de les desigualtats

Es podria relacionar amb altres ODS?

3. Salut i Benestar

És una proposta puntual o un projecte obert?

Projecte obert

Número total de participants des de l’inici de projecte (projecte obert)

250

 Número de participants/any

250

Número de participants per sessió (projecte obert)

25

Comentaris

Web

www.feets.es