Associació Valenciana d'Empreses Culturals i d'Oci Educatiu

FEETS GESTIÓ DE PROJECTES SL

[Fitxa del projecte]

DE VIVA VEU
DE VIVA VEU és un projecte cultural, educatiu i d’animació a la lectura basat en accions al voltant del fet de «llegir en veu alta». Genera propostes per a potenciar l’hàbit lector i les habilitats personals i comunicatives de la població, impulsant accions al voltant del fet de llegir en veu alta en les dues llengües oficials de la Comunitat Valenciana.

Any d’inici del projecte/proposta:

2014

Any de finalització del projecte/proposta:

Obert

 Lloc de realització:

Poblacions de la Comunitat Valenciana

Es realitza amb suport institucional?

Ajuntaments, Diputacions, Generalitat, Centres Educatius

Es realitza amb suport privat?

Persones, Entitats, Empreses

Es realitza amb la col·laboració d’altres entitats?

Fundacions, AMPAs

 Destinataris del projecte:

Població de la Comunitt Valenciana

Destinataris específics del projecte:

Població infantil, joves i adults

Més informació dels destinataris

La majoria de les accions van dirigides a centres educatius

S’ha fet avaluació del projecte?

Qualitativament, Quantitativament

Amb quin ODS es relaciona el projecte principalment?

4. Educació de qualitat

Es podria relacionar amb altres ODS?

10. Reducció de les Desigualtats

És una proposta puntual o un projecte obert?

Projecte obert

Número total de participants des de l’inici de projecte (projecte obert)

80.000

 Número de participants/any

10.000

Número de participants per sessió (projecte obert)

350

Comentaris

Una iniciativa impulsada per FULL- Fundació pel Llibre i la Lectura i per FEETS Gestió de Projectes SL, amb la col·laboració d’ajuntaments, institucions i altres entitats.

Web

www.devivaveu.es