Associació Valenciana d'Empreses Culturals i d'Oci Educatiu

FEETS GESTIÓ DE PROJECTES SL

[Fitxa del projecte]

AMB VEU DE DONA
Encontre lector de caràcter cultural i educatiu, amb l’objectiu de visibilitzar a les dones escriptores i la seua obra, al mateix temps que potenciar la lectura en veu alta, compartir la lectura, dinamitzar una activitat que, en principi, és solitària i convertir-la en un acte social, al mateix temps que aprenem i gaudim d’escoltar. El lector/ i l’oient comparteixen el text, i naixen la comunicació i el debat. Una proposta participativa que posa en valor el treball de les dones, socialitza la lectura i facilitat coneiximent i el creixement personal dels participants.

Any d’inici del projecte/proposta:

2018

Any de finalització del projecte/proposta:

Obert

 Lloc de realització:

Poblacions de la Comunitat Valenciana

Es realitza amb suport institucional?

Ajuntaments, Diputacions, Biblioteques Públiques

Es realitza amb suport privat?

Persones, Entitats

Es realitza amb la col·laboració d’altres entitats?

Associacions, Fundacions

 Destinataris del projecte:

Població de la Comunitat Valenciana

Destinataris específics del projecte:

Joves i Adults

Més informació dels destinataris

Usuaris de: biblioteques, centres culturals i activitats culturals

S’ha fet avaluació del projecte?

Qualitativament, Quantitativament

Amb quin ODS es relaciona el projecte principalment?

5. Igualtat de Gènere

Es podria relacionar amb altres ODS?

3. Salut i Benestar, 4. Educació de qualitat

És una proposta puntual o un projecte obert?

Projecte obert

Número total de participants des de l’inici de projecte (projecte obert)

4500

 Número de participants/any

1000

Número de participants per sessió (projecte obert)

100

Comentaris

És una proposta oberta, que es fa en sessions puntuals, en les diferents poblacions que ho sol·liciten, durant l’any.

Web

www.feets.es