Associació Valenciana d'Empreses Culturals i d'Oci Educatiu

Formació

Oferta d'eines i recursos de formació per als associats

Des d’AVECOE es vol oferir eines i recursos als associats per tal de millorar els serveis que presten als seus clients, amb voluntat de cobrir plenament les seues necessitats i demandes. A més de mantenir i promoure un nivell elevat de formació dels treballadors del sector, amb actualització permanent de coneixements, millora continuada d’aptituds i incorporació habitual d’innovacions tècniques i metodològiques.