Associació Valenciana d'Empreses Culturals i d'Oci Educatiu

Notícies

Taula

d’Entitats Culturals De Castelló

AVECOE, representada pel nostre president Felip Kervarec, va participar en la taula d’entitats culturals professionals de Castelló que es va reunir el passat 8 de maig, convocada per la Diputació de Castelló.

Des d’AVECOE, vam fer les següents sol·licituds:

1.- Crear i mantindre una taula de treball permanent a la Diputació de Castelló, amb el conjunt d’entitats de representació empresarial del sector cultural de la província.

Considerem que aquesta taula, ha sigut una gran aposta que cal mantindre, abandonant vells posicionaments d’afiliació sociopolítica amb col·lectius i entitats associatives que excloïen qualsevol altra iniciativa. A més considerem que no hauria de ser compartida amb les entitats esportives, sinó específica del sector cultural.

2.- Iniciar un procés d’investigació i anàlisi provincial, de tot el sector empresarial cultural, que permeta quantificar i identificar correctament quina és la seua realitat. Volem advertir que en aquesta primera reunió, mancaven moltes entitats empresarials que també caldria que estigueren, per exemple aquelles de subsectors tals com: patrimoni (arqueològic, etnogràfic, gestió museística, etc.), l’educació cultural, les arts visuals o el sector audiovisual i multimèdia.

3.- Generar un espai de coneixement sobre el sector cultural professional, que permeta diagnosticar i acompanyar en els processos de millora i innovació empresarial i laboral.

Creiem que sols un estudi independent i seriós, ajudarà a donar llum sobre qui és qui dins la província.

4.- Que les ajudes al sector, no es limiten a rescatar o proposar noves línies de subvenció

econòmica finalistes, sinó que també servisquen per a engegar un Centre d’Estudis i Recursos Culturals que agrupe gestores, creadores, pensadores i investigadores tant del sector públic com del privat i associatiu. Entenem que fins ara s’ha delegat amb diversos

convenis amb altres entitats aquest tipus de funcions, advertim que la manca de lideratge

d’un projecte comú ha provocat una dispersió d’inversions, més centrades a alimentar esferes de pensament i filosofia acadèmica, que no per actuar en l’àmbit local amb les entitats que ja existeixen.

5.- Finalment, que la Diputació servisca com a entitat pública que permeta la mediació del nostre sector amb les altres administracions de la Generalitat, que facilite la nostra visibilització.