Associació Valenciana d'Empreses Culturals i d'Oci Educatiu

El 22 de febrer es va reunir la comissió per a fixar el calendari de negociació del IV Conveni, que intenta fer front a nous reptes com les classificacions professionals o les taules salarials

AVECOE participa, juntament amb la FOESC (Federación Estatal de Organizaciones Empresariales de Ocio Educativo y Sociocultural), en la negociació del conveni col·lectiu estatal del sector: el Convenio colectivo del sector Ocio Educativo y Animación Sociocultural. 

En aquest moment està vigent el conveni de 2021, publicat el 22 març de 2021 en el BOE.

El passat 22 de febrer es va reunir la comissió negociadora per a la redacció del IV Conveni. En l’estratègia de la FOESC, la negociació es planteja amb una nova estratègia: es tracta d’una refundació del conveni que intente fer front als grans reptes actuals, com per exemple, els derivats de les diferents singularitats professionals segons àrees d’intervenció, nova classificació professional, noves taules salarials i singularitats dels registres d’hores o de les modalitats contractuals, entre d’altres. El calendari per a les pròximes reunions està fixat per al 12 de març com a data límit de la primera reunió, i per al 10 d’abril, en el cas de la segona.

L’AVECOE, com a membre de la patronal estatal FOESC, participa activament en aquest procés amb la representació del seu secretari Ximo Valero, procedent l’empresa Auca, projectes educatius.

En la comissió també estan presents Marcos García en representació de la FOESC; Jordi Román en representació de l’AEEISSS (Asociación Española de Empresas de Iniciativa Social y Servicios Sociales); Mercedes González, en representació de l’ANESOC (Asociación Nacional de Empresas Socioculturales); José Luis Antolín i Paco Roselló en representación d’EDUQATIA — entitat de certificació de sistemes de gestió independent; i els sindicats FE-CCOO (Federación de Enseñanza de CCOO), representada per Pedro Ocaña i Paloma Perona; UGT, representada per Pilar Mármol i Gloria Campos; USO-Unión Sindical Obrera, representada per Cristina Albadalejo, i CIG-Confederació Intersindical Galega.

La capacitat decisòria de cadascuna de les organitzacions sindicals està determinada pels diferents percentatges de representativitat. Per a aquesta negociació, la presidència recau en la FOESC i en la FE-CCOO.

LA IMPORTÀNCIA DEL CONVENI

L’existència d’un conveni és un assoliment defensat durant molts anys. La funció principal dels convenis col·lectius és la regulació de les condicions de treball així com l’especificació de les obligacions a les quals es comprometen els treballadors i empresaris.

El conveni que ara torna a negociar-se regula les relacions laborals en les empreses i/o entitats, privades, dedicades a la prestació de serveis d’oci educatiu i animació sociocultural, dirigides a la infància i joventut, persones adultes i persones majors. Les prestacions de serveis regulades consisteixen en activitats complementàries a l’educació formal amb l’objectiu de desenvolupar hàbits i habilitats socials com a manera d’educar integralment a la persona.

Les modalitats de contractació, la classificació professional, les jornades de treball, la mobilitat geogràfica o les normes mínimes de prevenció de riscs laborals són alguns dels assumptes que contempla el conveni.

L’AVECOE és una associació patronal d’empreses culturals i oci educatiu amb vocació d’agrupar i liderar totes aquelles societats mercantils que operen en l’àmbit territorial valencià. Empreses que dediquen la seua activitat a l’educació en el temps lliure i a la gestió i promoció de la cultura de proximitat, d’acord amb uns paràmetres de qualitat pedagògica i cultural elevats.

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *