Associació Valenciana d'Empreses Culturals i d'Oci Educatiu

Notícies

I Jornades

d’Educació No Formal

AVECOE, conjuntament amb la Federació d’Ensenyament de CCOOPV, el Consell Valencià de la Joventut, l’Associació de Professionals de Joventut de la Comunitat Valenciana (APJCV), la Federació d’Escoltisme Valencià i la Asociación Valenciana d’Educadores de Museos, ha organitzat les primeres Jornades d’Educació No Formal sota el títol “Perspectives de futur del sector professional d’Oci Educatiu i Animació Sociocultural al País Valencià”, realitzades els dies 15 i 16 de novembre de 2019, a la seu de CCOOPV.

L’objectiu principal de les Jornades d’Educació No Formal, és visibilitzar el sector de l’oci educatiu i animació sociocultural al territori valencià, així com crear una xarxa entre les entitats que treballen en aquest àmbit per tal de reivindicar la nostra aportació a la societat i valorar el nostre treball.

En les Jornades es va fer una anàlisi de les administracions territorials vinculades a l’oci educatiu i l’animació sociocultural i el paper de les empreses i els sindicats en l’organització i configuració del sector.

Fruit del treball realitzat, en les Jornades es va presentar la “Declaració de València d’Educació no formal”, aquest document vol reivindicar la importància de l’educació no formal i la necessitat del desenvolupament d’estructures professionals del sector d’Oci Educatiu i Animació Sociocultural.  

Documents relacionats amb la notícia:
Declaració de València Educació No Formal