Associació Valenciana d'Empreses Culturals i d'Oci Educatiu

El 10 de febrer es va reunir l’òrgan de govern de la Federación Estatal de Organizaciones Empresariales de Ocio Educativo y Socio-Cultural per a aprovar diferents estratègies de creixement

Aquest dissabte 10 de febrer de 2024 s’ha reunit la Junta Directiva de la FOESC (Federación Estatal de Organizaciones Empresariales de Ocio Educativo y Socio-Cultural), celebrada en les instal·lacions de Molino de Butrera, situat prop del municipi de Butrera, en la comarca de las Merindades (Nord de Burgos).

L’entorn del Monument Natural d’Ojo Guareña ha estat testimoni dels nous avanços d’aquesta organització d’àmbit estatal que representa i defensa els interessos professionals dels seus associats. L’AVECOE és una de les patronals que formen part de la FOESC. A més, el seu president, Felip Kervarec, actúa com a tresorer de la federació.

Entre els aspectes rellevants que ha tractat tractar la Junta Directiva, s’aprovat la incorporació de nous membres, noves línies de treball i noves estratègies de creixement, que han quedat signats com acords per a continuar avançant en la defensa professional del sector cultural i d’oci educatiu.

Incorporació de la patronal de Cantàbria AESPECAN

Aquest 2024, la FOESC dona la benvinguda a un nou membre. Es tracta de la patronal de Cantabria AESPECAN (Agrupación de empresas de servicios y proyectos educativos de Cantabria. Un representant d’aquesta agrupació és ja nou vocal de la Junta Directiva.

Incorporació d’empreses individuals sense patronal (novetat formal)

En el mateix sentit dels nous adheriments, la Junta Directiva ha aprovat, per primera vegada, la incorporació d’empreses individuals que no tenen patronal de referència en el seu territori. En aquest cas, es tracta de les empreses Vitaevents Actividades i La bola de Cristal. Empresa de actividades lúdico educativas. Un representant de Vitaevents també és nou vocal.

Estratègia de negociació del IV Conveni laboral del sector

La Junta Directiva de la FOESC també ha plantejat l’estratègia de negociació per al IV Conveni Laboral. Aquesta negociació es considera una refundació del conveni, que intentarà fer front als grans reptes que hi ha en l’actualitat com, per exemple, els derivats de les diferents singularitats professionals segons àrees d’intervenció, una nova classificació professional, noves taules salarials, i singularitats dels registres d’hores o de les modalitats contractuals entre d’altres. (*Per a més informació, veure notícia: AVECOE-NEGOCIACIÓ CONVENI COL·LECTIU).

Comissió Paritària de Formació: liderada per Escola EFA, membre de la patronal catalana Acellec

En la reunió burgalesa, també es va presentar el treball iniciat en la Comisión Paritaria de Formación, un projecte que persegueix identificar les necessitats formatives professionals específiques del sector, dissenyar els continguts docents, i generar les estructures formatives que puguen afrontar aquest repte. Es delega el lideratge d’aquest procés en Escola EFA, pertanyent a la patronal ACELLEC. Associació Catalana d’Empreses del Lleure, l’Educació i la Cultura.

Negociació dels CNAE’S del sector: liderada per AAEECO, patronal d’Andalucia

Un dels més perentoris reptes i desafiaments dels pròxims anys és el reconeixement de les CNAE’S (Classificació Nacional d’Activitats Econòmiques) específiques per al sector de l’oci educatiu i l’animació sociocultural. La junta directiva ha plantejat la urgència d’iniciar el procés de treball per l’establiment de CNAES del sector, i s’ha dissenyat ja la taula de treball corresponent. Recau en l’AAEECO, la patronal d’Andalusia, el colideratge d’aquest repte, juntament amb la presidència de la FOESC.

Localització de noves empreses + Convenis de col·laboració

La Federació, en el moment actual, es planteja dues estratègies de creixement principals:

Per una banda, s’aprova continuar la tasca de localització i reunió amb empreses i patronals de tot el territori estatal. El lideratge d’aquesta labor recau en Pere Mulero, president de FOESC.

D’altra banda, la FOESC ha aprovat la creació d’un Catàleg de serveis per a les entitats sòcies a través de la signatura de convenis de col·laboració amb empreses de serveis: assegurances, consultoria, material, etc. Aquest acord suposaria un avantatge, també econòmic, en forma d’ingressos a la patronal per comissions. Una representant de AGEyAN (Asociación Estatal de Granjas Escuela y Aulas de Naturaleza), liderarà aquest apartat.

Els temps laborals indirectes

La Junta Directiva ha inclòs també un debat sobre la conveniència de crear un document de recomanacions sobre com estimar els temps laborals indirectes del personal que du a terme determinades activitats i serveis, establint càlculs percentuals de temps de treball per àrees i/o tipologies de projectes. L’AVECOE serà la responsable d’iniciar aquesta tasca i crear un informe per al seu debat dins la Federació.

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *