Associació Valenciana d'Empreses Culturals i d'Oci Educatiu

La col·laboració permet a les empreses sòcies de l’AVECOE obtindre beneficis en matèria d’assegurança i finança ètica i de negociació col·lectiva

L’Associació Valenciana d’Empreses Culturals i Oci Educatiu (AVECOE) acaba de signar un conveni amb l’empresa Arç Cooperativa per a beneficiar a les empreses sòcies en les matèries relacionades amb l’assegurança i finança ètica i de negociació col·lectiva.

La col·laboració permet als socis i sòcies de l’AVECOE obtindre diversos beneficis, entre els quals es poden trobar:

  • Oferta de serveis i productes asseguradors per a les entitats associades a l’AVECOE basada en criteris d’especialització, finança ètica i negociació col·lectiva.
  • Consultoria de programes d’assegurances: Diagnosi i optimització de programes d’assegurança per a renovacions de manera gratuïta (*).
  • Gestió de programes i pòlisses d’assegurança: Amb criteris d’assegurança ètica i de negociació col·lectiva, amb l’objecte de reduir-ne els costos.

(*) Els serveis s’oferiran de manera gratuïta llevat d’aquells informes d’ús extern i amb caràcter vinculant relacionats amb programes de finançament i procediments judicials o administratius (due diligence). 

OBJECTIUS DEL CONVENI AMB ARÇ COOPERATIVA:

El conveni amb Arç Cooperativa s’ha signat perseguint els següents objectius:

Mantenir i millorar l’oferta d’assegurances adreçada al conjunt d’entitats federades, tot reforçant el desenvolupament de l’assegurança ètica i solidària i el mercat social.

Desenvolupar una oferta de serveis i productes asseguradors per a les entitats associades a l’AVECOE basada en criteris d’especialització, finança ètica i negociació col·lectiva.

—Vetllar per la qualitat del servei.

—Col·laborar en accions de formació relacionades amb l’assegurança ètica.

—Gestionar patrocinis addicionals.

COOPERATIVISME AUTOGESTIONARI

Arç Cooperativa és una corredoria d’assegurances especialitzada en el sector de l’economia social i solidària, el món associatiu i les energies renovables, que aposta per la gestió integral d’assegurances ètiques i solidàries a través dels serveis de consultoria i corredoria.

Es van constituir en la primavera de 1983, amb la missió de fer compatibles els valors del cooperativisme autogestionari i la gestió empresarial eficient. Hui dia s’ocupen dels programes d’assegurances de més de 3.500 cooperatives i altres organitzacions, i cada any donem cobertura a les necessitats asseguradores de 250.000 persones.

EL SEGELL ETHSI

Arç Cooperativa és la primera mediadora d’assegurances d’Europa que disposa del nivell més alt del segell de gestió d’assegurances ètiques i solidàries EthSI.

Aquest segell certifica el compromís amb les pràctiques de responsabilitat social i d’inversió èticament orientada i socialment responsable, així com amb altres comportaments ètics, com la vinculació a l’economia solidària o a la banca ètica.

Cada any, l’Observatori de les Finances Ètiques, a través d’un comité independent, determina si els productes, gestores i companyies asseguradores compleixen amb els criteris del segell.

AVECOE

AVECOE és una associació patronal d’empreses culturals i oci educatiu amb vocació d’agrupar i liderar totes aquelles societats mercantils que operen en l’àmbit territorial valencià. Empreses que dediquen la seua activitat a l’educació en el temps lliure i a la gestió i promoció de la cultura de proximitat, d’acord amb uns paràmetres de qualitat pedagògica i cultural elevats.

FINALITATS ESTATUTÀRIES:

La signatura d’aquest conveni de col·laboració forma part de les finalitats que l’AVECOE té reconegudes en els seus estatus, entre les quals es pot trobar “la representació i defensa dels interessos professionals de les persones associades”, com també “organitzar serveis comuns de caràcter professional” i, tanmateix, “fomentar la recerca de canals de finançament que incidisquen en la millora dels serveis” o la consolidació i la millora de la competitivitat de les empreses associades, entre altres.

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *