Associació Valenciana d'Empreses Culturals i d'Oci Educatiu

Associació Valenciana

d'Empreses Culturals i d'Oci Educatiu

AVECOE és una associació patronal d’empreses culturals i oci educatiu amb vocació d’agrupar i liderar totes aquelles societats mercantils que operen en l’àmbit territorial valencià. Empreses que dediquen la seua activitat a l’educació en el temps lliure i a la gestió i promoció de la cultura de proximitat, d’acord amb uns paràmetres de qualitat pedagògica i cultural elevats.

Línies de treball d'AVECOE

Formació

Formació

Promoure un nivell elevat de formació dels treballadors del sector, amb actualització permanent de coneixements, millora continuada d’aptituds i incorporació habitual d’innovacions tècniques i metodològiques.

Atenció als associats

Atenció als associats

Oferir eines i recursos als associats per tal de millorar els serveis que presten als seus clients, amb voluntat de cobrir plenament les seues necessitats i demandes.

Relacions institucionals

Relacions institucionals

Coordinar-se amb institucions i entitats autonòmiques i nacionals ens permet estar al dia de les legislacions, protocols i normatives que afecten el sector. Al mateix temps que aportar els nostres coneixements per a millorar la redacció d’aquests documents legislatius.

Qualitat

Qualitat

Treballar per la implantació de serveis de qualitat que faciliten la confiança i seguretat dels nostres clients

Contractació i acords amb proveïdors

Contractació i acords amb proveïdors

Uns dels nostres objectius és establir contractacions i acords amb empreses que puguen oferir productes interessants, de qualitat i amb preus competitius per a les empreses del sector.

Convenis amb institucions i entitats

Convenis amb institucions i entitats

Per impulsar accions i activitats importants per al desenvolupament i la professionalització del sector, es signaran convenis i acords de col·laboració amb institucions i entitats.

Àrees d'actuació del sector

Les empreses d’AVECOE engloben diverses àrees d’actuació dins del territori valencià

Cultura

Cultura

Disseny i gestió de projectes culturals personalitzats en funció de necessitats

Educació

Educació

Serveis dirigits a centres i entitats relacionades amb l’educació, activitats extraescolars i propostes educatives

Projectes socials

Projectes socials

Intervenció i promoció en col·lectius menys afavorits per a potenciar la igualtat

Fires i trobades

Fires i trobades

Disseny, organització i gestió de fires, congressos, jornades i trobades

Projectes singulars

Projectes singulars

Disseny, organització, gestió i producció de projectes singulars segons necessitats

Majors

Majors

Intervenció i promoció d’activitats formatives, lúdiques i de promoció de la salut física i mental

Museus

Museus

Projectes de dinamització de museus, activitats educatives i visites per a potenciar la seua connexió amb la societat

Formació

Formació

Propostes per a una formació permanent, personalitzada i participativa

Oci educatiu​

Oci educatiu​

Activitats i serveis com a alternatives d'oci i temps lliure. Instruments d'inclusió, igualtat, participació i creixement personal i comunitari

Manifestacions artístiques

Manifestacions artístiques

Organització i programació d’exposicions, audiovisuals i espectacles musicals o d’arts escèniques

Lectura

Lectura

Propostes i accions destinades al foment de la lectura i l'animació lectora

Joventut

Joventut

Accions de promoció cultural, participació, models de vida saludable, valors cívics i d’integració social dels joves

Escoles esportives

Escoles esportives

Programes de promoció de l'esport en el temps lliure, on prioritzar la companyonia i la sociabilització

Animació comunitària

Animació comunitària

Accions socioeducatives de sensibilització, dinamització i participació de la comunitat per a la seua transformació

Associacionisme

Associacionisme

Projectes i serveis de suport al sector associatiu

Festes

Festes

Serveis d'animació per a festes, esdeveniments i celebracions especials, per a ensenyar, educar i fer gaudir al mateix temps

Albergs i campaments

Albergs i campaments

Disseny i gestió d’activitats educatives i d’oci per a estades en campaments, albergs o aules de natura

Turisme cultural

Turisme cultural

Dinamització de projectes turístics relacionats amb els aspectes culturals i patrimonials dels territoris

Escoles vacacionals

Escoles vacacionals

Propostes de contingut lúdic, participatiu i d’aprenentatge col·lectiu i social

Patrimoni cultural

Patrimoni cultural

Accions de recopilació, recuperació, restauració i difusió del patrimoni cultural

Associa't

Si realitzes projectes i activitats culturals, de desenvolupament comunitari, accions socioculturals, projectes educatius, d’educació en el temps lliure, d’oci, d’ensenyament no formal i d’esport educatiu així com la gestió de cases de colònies i albergs de temps lliure pots formar part d’AVECOE.

    Empreses

    AVECOE som empreses culturals i oci educatiu de l’àmbit territorial valencià. Empreses que ens dediquem a l’educació en el temps lliure i a la gestió i promoció de la cultura de proximitat.

    Responsabilitat Social Corporativa en el sector cultural i d’oci educatiu

    Reproducir vídeo
    Reproducir vídeo